Browar Hevelius
0%
BH_logo

Regulamin Obiektu

Witamy serdecznie w Browar Hevelius Apartments
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem obiektu i życzymy miłego pobytu.

1. OGÓLNE ZASADY

  • Rezerwacja apartamentu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.
  • Apartament wynajmowany jest na doby, w ramach świadczonej usługi noclegowej.
  • Doba w apartamentach zaczyna się o godz: 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz: 11:00 w dniu wyjazdu. W razie niewymeldowania obiekt może nałożyć dodatkowe opłaty.
  • Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić pracownikowi Recepcji najpóźniej do godz: 10:00 w dniu, w którym upływa najem apartamentu.
  • Goście apartamentów zobowiązują się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie mogą oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
  • W apartamencie nie może przebywać inna ilość osób, aniżeli zgłoszona w procesie rezerwacji. Nocleg osoby niezgłoszonej może skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty.
  • Wizyty osób niezgłoszonych w procesie rezerwacji są zabronione.
  • W przypadku gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój lub dobro sąsiadów, w sposób rażąco łamie regulamin, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
  • Goście apartamentów zobowiązani są do zachowania apartamentów w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu.
  • Goście apartamentów ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.
  • W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz: 22:00 do godz: 6:00
  • Na terenie całego obiektu Browar Hevelius obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu / epapierosów oraz wszelkich używek. Złamanie tego zakazu skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 500 pln
  • Zwierzęta domowe są mile widziane. Obowiązuje dodatkowa opłata. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę. Gość jest zobowiązany zgłosić pobyt zwierzęcia najpóźniej w momencie rejestracji.
  • W przypadku zagubienia klucza do budynku Suszarnia, Gość ponosi odpowiedzialność materialną w wysokości 300 pln
  • W sytuacji braku wymeldowania do godziny 11:00, obiekt zastrzega sobie prawo do:
  • Obciążenia Gościa za „późny check-out” lub obciążenia Gościa opłatą za kolejną rozpoczętą dobę.
  • Opróżnienia apartamentu z rzeczy pozostawionych przez Gościa w celu zagwarantowania dostępności apartamentu dla kolejnych klientów. Pozostawione rzeczy zostaną przeniesione do recepcji obiektu.

2. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ OBIEKT / ANULACJE

  • Obiekt świadczy Usługi noclegowe.
  • Podstawą do zakwaterowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji obiektu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty pobytu.
  • Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania przy zakwaterowaniu Gościa opłaty za cały okres pobytu.
  • Rezerwacji usług Gość możne dokonać poprzez:
  • serwis internetowy (www.browarhevelius.pl) oraz silnik rezerwacyjny administrowany przez Operatora Systemu Rezerwacji On-line;
  • złożenie zamówienia na usługi noclegowe drogą elektroniczną (email:recepcja@browarhevelius.pl);
  • złożenie zamówienia telefonicznie na usługi noclegowe w recepcji obiektu (tel. 58 347 03 00)
  • osobiste złożenie zamówienia na usługi noclegowe w recepcji obiektu.
  • Obiekt świadczy usługę noclegową w dwóch wariantach ofertowych. Gość ma prawo wyboru odpowiedniej dla siebie oferty cenowej.
  • oferta bezzwrotna – brak możliwości bezkoszowego odwołania rezerwacji. W przypadku anulacji /nie dojazdu Gość traci 100% wartości rezerwacji.
  • oferta elastyczna – możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji do godziny 14:00 w dniu planowanego przyjazdu.
  • Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Gościowi przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności, w terminie 7 (siedem) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Hotel wiadomości o anulowaniu rezerwacji.
  • Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zakwaterowaniu Gościa preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały, planowy okres pobytu na poczet ewentualnych pokryć dokonanych szkód.

3. REKLAMACJE

  • Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Usług noclegowych przez obiekt Gość obowiązany jest zgłosić na piśmie w ostatnim dniu pobytu Gościa w obiekcie, przed wykwaterowaniem się albo opuszczeniem obiektu, a jeżeli tego nie zrobi, to najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni, liczonych od dnia wykwaterowania się albo opuszczenia obiektu na adres e -mail: recepcja@browarhevelius.pl lub za pośrednictwem poczty, na adres obiektu: Gdańsk ul. Kilińskiego 7.
  • Obiekt obowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni, liczonych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Gościa
  • Zgłoszenie reklamacji przez Gościa, w żaden sposób nie zwalania Gościa z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za Usługi noclegowe.
  • Zgłoszenie reklamacji przez Gościa po terminie określonym powyżej powoduje, że obiekt nie jest związany obowiązkiem jej rozpatrzenia.
+

Search Room

Required fields are followed by *